22.5.2024

AgeTech: Inovace pro zdravé stárnutí, nebo digitální záplaty pro pečovatelský sektor?

Digitální inovace pro stárnoucí populaci přitahují velké investice a celosvětově rostou. Největší trakci ale mají ty od samotných seniorů poměrně vzdálené. Komentář Marka Háši představuje AgeTech jako podnikatelské a inovační odvětví a vysvětluje, proč si větší pozornost a uplatnění v praxi zaslouží i řešení, která necílí na palčivé systemické problémy personálně zbídačeného pečovatelského sektoru.
Komentáře
Dlouhodobá péče
Stárnutí populace

AgeTech má podle projekce Rome Business School do konce roku 2025 překonat globální hodnotu 2 biliony USD, čímž se dostane na dvojnásobek oproti roku 2022. Ohromné číslo, říkáte si? V pojetí velkého byznysu totiž AgeTech zahrnuje jakékoliv útraty lidí starších 50 let za nebo přes technologie. Vzhledem k tomu, že podle dat některých VC fondů má v USA asi 75 % naspořeného bohatství v majetku právě skupina 50+ není divu, že AgeTech v kontextu stárnutí populace a masového rozšiřování smartphonů a dalších nových technologií i v rámci starší generace přitahuje obrovské investice a rychle roste.

S poněkud užší definicí pracuje jedna z pionýrek oboru Keren Etkin ve své knize The AgeTech Revolution - podle ní takto můžeme označit digitální technologie uzpůsobené potřebám a přáním seniorů, kteří by se také měli podílet na jejich designování. Evropské pojetí jde zpravidla ještě dál, například Business Finland za AgeTech považuje takové technologie, které umožňují nebo podporují aktivní a soběstačné stárnutí. V Evropě je zřejmě i kvůli tomuto zúženému pojetí AgeTech stále poměrně relativně malé odvětví s jediným specializovaným inkubátorem Birdhouse v belgických Antverpách.

AgeTech řešení pro koncové uživatele pravděpodobně ve velké části Evropy teprve čeká velký boom v návaznosti na to, jak budou do důchodového věku postupovat generace s digitální zkušeností a dovednostmi na podobné úrovni jako jejich američtí vrstevníci. V tuto chvíli u nás táhne digitalizaci domácností seniorů stále hlavně rodina. V pečovatelském sektoru jsou naopak digitální inovace velmi žhavým tématem. Jaké typy AgeTech jsou na evropském trhu v kurzu mi ukázala má letos už třetí návštěva Altenpflege Messe, největšího německého veletrhu zaměřeného na péči o seniory.

Pro seniora neviditelná digitalizace vítězí

Když se od lidí ve stále plně produktivním, předdůchodovém věku posuneme ke starším seniorům, kteří potřebují určitou péči, v rámci AgeTech by nás mohly napadnout nejrůznější komunikační pomůcky pro vzdálený kontakt s rodinou a přáteli, sociální roboti, ať už humanoidní či ve tvaru květináče, pomáhající s pocitem osamělosti i s praktickými úkony včetně pravidelné medikace, nástroje pro snadnou vzdálenou komunikaci s úřady, dále gamifikované digitální cvičební pomůcky třeba i na bázi rozšířené či virtuální reality, smart home prvky usnadňující domácí práce a vaření nebo nejrůznější zábavný software pro trénink paměti, pozornosti, orientace a dalších kognitivních funkcí.

Stánek Medifox Dan zabírá každoročně významnou část “digitální” haly Altenpflege Messe. Tohle je jen jedna z jeho mnoha letošních sekcí. Foto: Marek Háša

Technologie tohoto typu, které si senior musí osvojit a aktivně používat, však při snaze prorazit na trh minimálně v rámci B2B dramaticky zastiňují inovace, kterých si senioři samotní ani nevšimnou. Převaha stánků, z nichž v digitální hale zmíněné Altenpflege Messe sálá záměr posílit efektivitu práce pečovatelů, každým rokem stoupá. Největší stánky mají komplexní digitální platformy pro koordinaci práce pečovatelů a správu klientských dat jako Medifox Dan, Connext Vivendi nebo Komda. Zahanbit se co do počtu metrů čtverečních nenechají ani e-learningové platformy SuperNurse nebo Pflege Campus, které se snaží zefektivnit proces náboru a zaškolení tolik potřebného personálu a zatraktivnit pečovatelskou profesi v očích studentů. Vedle efektivity péče je zjevný další velký tahák - bezpečnost, konkrétně vzdálený monitoring pádů a celkově zdraví seniorů skrze senzory umísťované někdy na tělo, častěji ale neinvazivně na různá místa v rámci pokoje a celého pečovatelského zařízení.

Pečovatelský sektor dlouhodobě trápí vysoká fluktuace zaměstnanců v kombinaci s neefektivním zácvikem nového personálu. Kromě “správně německy” konzervativních platforem s tím chce pomoci i startup SuperNurse, také velmi výrazný na letošní Altenpflege Messe. Foto: Marek Háša

Preventivní potenciál zadusený rukou trhu

Péče o seniory jako obor není v dobré kondici. Kombinace podfinancování a velkých problémů s náborem zaměstnanců a jejich vysokou fluktuací pak z pestré nabídky AgeTech inovací umetá cestu do praxe těm řešením, která přímo cílí na problém nedostatečných pečovatelských kapacit. To, že se tyto tvrdými daty snadno podložitelné inovace v současné situaci v péči dobře prosazují a rychle rostou je samozřejmě v pořádku - trh, respektive investoři i poskytovatelé péče je sami přitahují. Potíž je v tom, že na AgeTech inovace, které jsou o poznání méně přímočaré z hlediska řešení jasně kvantifikovatelného problému, už v posledních letech zatížených pandemií, válkou a energetickou krizí nezbývají finance ani kapacity nutné pro jejich dlouhodobé zavedení do praxe.

Také inovace s “měkkými” efekty přitom mohou v konečném důsledku přinést velké úspory poskytovatelům péče, rodinám seniorů i celé společnosti. Podívejme se například na fyzickou aktivitu a socializaci seniorů v pobytové péči. Systematická rešerše literatury o nefarmakologických intervencích z roku 2012 i další rešerše literatury a metaanalýza z roku 2018 doložily slibný potenciál obou těchto aspektů života pro zmírnění či oddalování nástupu demence, což nakonec znamená kromě spokojeněji a zdravěji prožitého stáří také méně náročnou a levnější péči. 

Fyzickou aktivitu, socializaci i kognitivní funkce podporuje například norský produkt Motiview, který nabízí propojení rotopedu (pro nohy či ruce) s obrazovkou, která simuluje cyklovýlet v jedné z více než dvou tisíc natočených lokací. Podobných řešení bylo na Altenpflege Messe více, některé i s vlastním nápaditým hardwarem pro podporu motoriky. Zdroj: https://motiview.com/

I na zmiňované Altenpflege Messe se objevují AgeTech inovace (v pravém slova smyslu, tedy vyhovující i užší definici o podpoře zdravého a soběstačného stárnutí), které dovedou fyzickou aktivitu efektivně stimulovat, například sestava cvičebních pomůcek (rotopedů) pro ruce i nohy propojených s obrazovkami, kde se díky cvičení přehrává film nebo posouvá hra. Podobně existují na trhu nejrůznější nástroje pro socializaci seniorů s rodinami, například specializované sociální sítě propojující klienty, personál i rodiny způsobem šitým na míru rutinám v pobytové péči. Taková řešení jsou ale zpravidla při svém vstupu na trh odkázána na dobrosrdečnost a nadšení managementu svých cílových zákazníků. Ty totiž systém nijak finančně nemotivuje k inovování fyzické aktivizace a socializace v domovech. Zcela pragmaticky smýšlejícím ředitelkám a ředitelům tak může být jedno, jestli jejich klienti cvičí a jsou sociálně naplněni. Ba naopak, kognitivní a fyzický úpadek jim ještě může skrze vyšší stupeň závislosti na péči zvýšit příjmy.

Česko má v podpoře inovací velké rezervy, inspiraci nabízí EU

Český stát těmto méně byznysově přímočarým, ale pro seniory a jejich pečovatele stále velmi přínosným a potřebným inovacím příliš nepomáhá. Prostředí pro jejich uvádění do praxe u nás není ani pro startupy, ani pro poskytovatele přívětivé. Ani soukromý segment, který bývá v jiných sektorech tahounem inovací, není nijak významně motivovaný tzv. human-centered AgeTech inovace zavádět - netlačí ho k tomu ani konkurenční boj, protože ten je kvůli poptávce převyšující nabídku v současné době spíše o vytváření kapacit než o vymezování se vůči obdobným službám.

Pozitivním činitelem je v tomto ohledu jistě Evropské unie, díky jejímž velkým grantům vznikají rozsáhlé mezinárodní pilotní programy jako například uvádění sociálních robotů do praxe v Itálii, Francii a Německu. Další dobrou praxí je projekt TruDi, který realizují univerzity v Německu s podporou EU i vlády. Tým TruDi přetvořil tři obytné vozy na pojízdné showcasy nejrůznějších AgeTech nástrojů, které vozí pečovatelům v domovech pro seniory napříč Německem doslova až pod nos. Ti se tak mohou pohodlně seznámit i s technologickými novinkami, které za sebou nemají kapitál pro drahou oborovou inzerci a další konvenční marketingové a prodejní kanály. Nízká systémová motivace vedení domovů zavést některé typy produktů tímto samozřejmě nezmizí, přesto jde nepochybně o chvályhodnou iniciativu podporující ekosystém sociálně-zdravotních inovací, kterou by se mohl český veřejný sektor inspirovat. 

Ministerstva, vzdělávací instituce a zejména oborové asociace mohou v tomto směru odpracovat pro AgeTech řešení orientovaná na seniory samotné a jejich zdraví velký kus práce a pomoci jim tak alespoň částečně doběhnout tzv. process-centered inovace, tedy ta řešení, která cílí na zvýšení efektivity nejrůznějších pracovních procesů v pečovatelských zařízeních. Veřejný sektor by měl inovace primárně orientované na zvyšování kvality života intenzivněji podporovat i podle vlastních strategických dokumentů, jako je například Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025 vydaný MPSV. Tato podpora se nám ale také ekonomicky vyplatí. V “neviditelné” prevenci totiž tkví velký potenciál pro prodlužování soběstačného života bez potřeby nákladné péče a kapacit, které pečovatelskému sektoru tolik chybí. Pro více informací o technologiích pro stárnutí si také můžete poslechnout rozhovor Marka Háši v našem podcastu Efektivní zdravotnictví.

Závěr

Ministerstva, vzdělávací instituce a zejména oborové asociace mohou v tomto směru odpracovat pro AgeTech řešení orientovaná na seniory samotné a jejich zdraví velký kus práce a pomoci jim tak alespoň částečně doběhnout tzv. process-centered inovace, tedy ta řešení, která cílí na zvýšení efektivity nejrůznějších pracovních procesů v pečovatelských zařízeních. Veřejný sektor by měl inovace primárně orientované na zvyšování kvality života intenzivněji podporovat i podle vlastních strategických dokumentů, jako je například Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025 vydaný MPSV. Tato podpora se nám ale také ekonomicky vyplatí. V “neviditelné” prevenci totiž tkví velký potenciál pro prodlužování soběstačného života bez potřeby nákladné péče a kapacit, které pečovatelskému sektoru tolik chybí.

Stáhnout whitepapers
Stáhněte si whitepapers v .pdf podobě pro podrobnější informace na toto téma