Přispíváme do debaty o směřování českého zdravotnicví
Iniciativa pro efektivní zdravotnictví je nezávislý projekt z dílny klinických a neklinických odborníků ve zdravotnictví. Naše iniciativa vznikla na začátku roku 2021 – v době, kdy Česko prožívalo svou největší krizi v moderní historii a ve zdravotnictví se objevovalo mnoho hlasů a doporučení, často protichůdných. I proto jsme se rozhodli do veřejné debaty přispívat na základě vědeckých poznatků a ověřených dat.
Naše činnost
Publikace založené na datech
Vytváříme analýzy, rozhovory, vizualizujeme a popisujeme zajímavá data z oblasti zdravotnictví. Přinášíme odborný pohled na věc a otevíráme nová témata.


Kultivace veřejné debaty
Když se ve veřejném prostoru řeší téma z oblasti zdravotnictví, zapojujeme se do debaty, předkládáme faktické argumenty a oponujeme tam, kde je to potřeba.


Srovnání se zahraničními systémy
Mnoho našich členů působí či působilo v zahraničí, ať už na univerzitách nebo jiných institucích, které se věnují zdravotnictví. Snažíme se tak problémy českého zdravotnictví dávat do kontextu se zbytkem světa - v čem bychom se mohli inspirovat a na co si naopak dát pozor.
Hledání možných řešení
Jedním z hlavních cílů naší činnosti je také přinášet možná řešení, která mohou být implementována v praxi. Chceme rozšiřovat faktický základ pro rozhodování ve všech úrovních zdravotního systému.


Proč to děláme?
Zdraví je to nejcennější, co máme. Česká populace, stejně jako v mnoha jiných vyspělých státech, stárne a vlivem demografického vývoje se úroveň zdravotní péče může zhoršovat. Chceme, aby i za 20 let u nás fungovalo zdravotnictví minimálně stejně dobře nebo lépe, než dnes, a abychom my i naši blízcí dosáhli co nejvyšší kvality života.

Abychom toho dosáhli, bude potřeba provést mnoho dílčích i velkých systémových změn. Ty budou muset proběhnout na všech frontách, na úrovni legislativy, ve fungování nemocnic i v organizaci práce zdravotnického personálu. V neposlední řadě, do změn musíme být zapojeni všichni jako občané této země.
Co je naším cílem?
IEZ si klade za cíl být důvěryhodným zdrojem, který informuje, upozorňuje na problémy a podporuje zvýšení povědomí o zásadních otázkách ve zdravotnictví. Snaží se přinést různé pohledy a přichází s možnostmi řešení. Ve všech našich činnostech se řídíme naším etickým kodexem tak, abychom zajistili důvěryhodnost a nestrannost naší práce.
Etický kodex
Proč to děláme?
Zdraví je to nejcennější, co máme. Česká populace, stejně jako v mnoha jiných vyspělých státech, stárne a vlivem demografického vývoje se úroveň zdravotní péče může zhoršovat. Chceme, aby i za 20 let u nás fungovalo zdravotnictví minimálně stejně dobře nebo lépe, než dnes, a abychom my i naši blízcí dosáhli co nejvyšší kvality života.

Abychom toho dosáhli, bude potřeba provést mnoho dílčích i velkých systémových změn. Ty budou muset proběhnout na všech frontách, na úrovni legislativy, ve fungování nemocnic i v organizaci práce zdravotnického personálu. V neposlední řadě, do změn musíme být zapojeni všichni jako občané této země.
Co je našim cílem?
IEZ si klade za cíl být důvěryhodným zdrojem, který informuje, upozorňuje na problémy a podporuje zvýšení povědomí o zásadních otázkách ve zdravotnictví. Snaží se přinést různé pohledy a přichází s možnostmi řešení. Ve všech našich činnostech se řídíme naším etickým kodexem tak, abychom zajistili důvěryhodnost a nestrannost naší práce.
Etický kodex
Náš tým
Zakládáme si na profesionalitě, nezávislosti a různorodosti našeho týmu. Naši členové pracují v různých oblastech spojených se zdravotnictví: od medicíny, přes ekonomii až po právo. Spojuje nás společná chuť přispět k pozitivnímu vývoji českého zdravotnictví.
Chcete se podílet na zlepšení českého zdravotnictví?
Jsme nezávislá nezisková organizace a fungujeme převážně díky dobrovolnické práci našich členů a partnerů a díky příspěvkům našich dárců. Pokud Vás naše činnost zaujala a chcete nám pomoci zlepšit české zdravotnictví, podívejte se, jak se můžete zapojit nebo přispět na náš transparentní účet.
Chcete se podílet na zlepšení českého zdravotnictví?
Jsme nezávislá nezisková organizace a fungujeme převážně díky dobrovolnické práci našich členů a partnerů a díky příspěvkům našich dárců. Pokud Vás naše činnost zaujala a chcete nám pomoci zlepšit české zdravotnictví, podívejte se, jak se můžete zapojit nebo přispět na náš transparentní účet.
Jak mohu přispět?
Přispět můžete přímo na náš transparentní účet číslo: 6625493359/0800 nebo platební kartou přes portál Darujme.cz. Pokud si přejete zaslat potvrzení o daru nebo uvažujete o daru vyšším než 50 000 Kč (a rádi byste se tak stali partnerem IEZ), napište nám prosím přes náš kontaktní formulář nebo přes sociální sítě.
Přispět přes Darujme.cz
Jak mohu přispět?
Přispět můžete přímo na náš transparentní účet (číslo 6625493359/0800) nebo platební kartou přes portál Darujme.cz. Pokud si přejete zaslat potvrzení o daru nebo uvažujete o daru vyšším než 50 000 Kč (a rádi byste se tak stali partnerem IEZ), napište nám prosím přes nám skrze náš kontaktní formulář nebo  e-mail.
Naši partneři