Hana M. Broulíková

Spolupracovnice

Věnuje se výzkumu v oboru ekonomie zdravotnictví na Vrije Universiteit Amsterdam. Zároveň dlouhodobě spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví na evaluaci probíhající reformy péče o duševní zdraví a Ministerstvem zdravotnictví na vzniku a implementaci Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc.

Studovala na Národohospodářské fakultě VŠE (Bc., Ing.), Tilburg University (MSc) a v roce 2019 dokončila doktorské studium na Fakultě informatiky a statistiky VŠE.