Marek Navrátil

Spolupracovník

Marek Navrátil pracuje jako evaluátor na Národním ústavu duševního zdraví. Kromě toho studuje doktorát v oboru Veřejná ekonomie na ESF MUNI, kde působí rovněž jako výzkumný pracovník. Jeho vlastní výzkum má za cíl zmapovat potenciál využití umělé inteligence v oblasti veřejného zdraví.

Je absolventem bakalářského oboru aplikovaná matematika-ekonomie na MUNI a magisterského oboru veřejná a sociální politika na FSV UK. Podílel se na projektech společností MSD, Deloitte a organizace European Youth Parliament. Ve své profesní dráze se snaží přispívat k hledání kreativních odpovědí na palčivé společenské problémy.