Jaké jsou důležité mezery a bariéry práce se zdravotnickými daty v České republice? Výstupy workshopu na konferenci Medidays 2024

Práce se zdravotnickými daty, od sběru po zpracování a analýzy, je nezbytným předpokladem efektivního rozhodování a plánování na úrovni pacienta i celého systému. Iniciativa pro efektivní zdravotnictví zorganizovala interaktivní workshop v rámci Medidays 2024, ve kterém Matěj Kučera a Marek Navrátil s účastníky diskutovali o současných mezerách práce se zdravotnickými daty a možných řešeních.
Vizualizace
Komentáře

Práce se zdravotnickými daty, od sběru po zpracování a analýzy, je nezbytným předpokladem efektivního rozhodování a plánování na úrovni pacienta i celého systému. V České republice však do současné doby chybí komplexní koncepce této problematiky a její pevné zakotvení v sociálně-zdravotním systému. Právě proto Iniciativa pro efektivní zdravotnictví zorganizovala interaktivní workshop v rámci Medidays 2024, ve kterém Matěj Kučera a Marek Navrátil s účastníky diskutovali o současných mezerách práce se zdravotnickými daty a možných řešeních.

Nad zdravotnickými daty je možno uvažovat na dvou úrovních. Ve svém základu se jedná o všechny informace, které popisují zdravotní stav osoby, její zdravotní péči nebo cokoli, co se týká zdravotních problémů nebo nemocí, které může mít. Patří sem informace změřené a vytvořené zdravotnickými a pečovatelskými pracovníky (např. hodnota krevního tlaku, data ze zobrazovacích metod) i informace generované samotnými pacienty (např. vyplnění dotazníků). Lze však mluvit také o„Big Data“, tj. rozsáhlých souborech dat.

Ve zdravotnictví se pojem Big Data často používá k popisu zdravotnických databází nebo sítí propojených zdravotnických databází pocházejících z více organizací. Z těchto databází můžeme shromažďovat a studovat údaje zahrnující velký počet pacientů. Příkladem takovýchto datových zdrojů v České republice mohou být Národní zdravotní registry spravované ÚZIS. Jedná se např. o Národní onkologický registr, Národní registr hospitalizovaných či Národní diabetologický registr. Více informací o jednotlivých registrech je možné získat ZDE. I přes existenci těchto datových zdrojů není však naplněn jejich potenciál z hlediska poskytování péče a výzkumu.

V rámci přípravy workshopu členové IEZ oslovili zástupce národní i mezinárodní akademické sféry, marketingu ve zdravotnictví a epidemiology s dvěma otázkami: „Jaké jsou bariery v ČR pro efektivní práci se zdravotnickými daty? Jak efektivně využívat data pro výzkumné účely, formování zdravotních politik a komunikaci nových poznatků veřejnosti?“. Na základě souhrnného hodnocení bylo identifikováno 5 bariér efektivní práce se zdravotnickými daty v ČR. V rámci interaktivní části workshopu byli účastníci rozděleni do menších skupin a měli za úkol reagovat na tyto bariéry a navrhnout možné systémové změny.

Výstupy z workshopu naleznete níže:

Výstupy workshopu IEZ o datech na Medidays 2024

Závěr
Stáhnout whitepapers
Stáhněte si whitepapers v .pdf podobě pro podrobnější informace na toto téma