Jan Vrána

Datový analytik

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy Univerzity v Brně a za studia absolvoval stáže v Belgii a Itálii. V současné době pracuje jako datový analytik v oblasti marketingu ve finančním sektoru a je spolupořadatelem několika dobročinných akcí. V IEZ se Jan věnuje vizualizaci dat.