Barbora Decker

Spolupracovnice, členka výboru spolku

Působí v Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), kde se věnuje výzkumu a vzdělávání v oblasti ekonomie zdravotnictví a outcomes research. Ve farmakoekonomických kurzech pravidelně edukuje zástupce pacientských organizací, zdravotních pojišťoven, státních úřadů a farmaceutických firem. Její expertízou je tvorba zdravotně-ekonomických analýz, které byly v minulosti úspěšně využity pro získání úhrady ze zdravotního pojištění.

Je absolventkou Všeobecného lékařství na 2. LF UK a doktorského studia v oboru farmakoekonomika, HTA a e-Health na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.