11.6.2023

Nelegální přesčasy lékařů: symptom nemocného systému zdravotní péče

Proč jsou lékaři často nuceni sloužit nelegální množství přesčasových hodin? Je to z důvodu jejich absolutního nedostatku? Nikoli, podle dat OECD má Česká republika nadprůměrný počet lékařů. Nedávné navýšení kapacit lékařských fakult je tedy pouze zalepování děr v nefunkčním systému, aniž bychom vyřešili příčinu, proč se rozpadá. O možných řešeních problémů, kterým čelí čeští lékaři, píše ve svém komentáři lékařka a ekonomka Barbora Decker.
Komentáře
Zdravotnické profese
Ekonomie zdravotnictví

Představte si, že je neděle večer, ležíte na operačním stole s akutním zánětem slepého střeva. A těsně předtím, než Vás uspí anesteziolog, k Vám přistupuje hlavní operatér. A pod rouškou vidíte, že je to ten samý člověk, který Vás v sobotu v nemocnici přijímal. Který kontroloval laboratorní výsledky při nedělní ranní vizitě. Který během odpoledne indikoval operaci. Říkáte si, že to není možné, vždyť přece musel v posledních 48 hodinách jít z práce domů. Kdy spal? Odpověď je jednoduchá – nešel a nespal. Když takový lékař bere skalpel do ruky, je kvůli únavě v podobném stavu, jako kdyby si před nasazením chirurgických rukavic dal několik panáků alkoholu [1–3].

Primum non nocere

Proč jsou lékaři často nuceni sloužit nelegální množství přesčasových hodin? Je to z důvodu jejich absolutního nedostatku? Nikoli, podle dat OECD [4] má Česká republika nadprůměrný počet lékařů. Nedávné navýšení kapacit lékařských fakult [5] je tedy pouze zalepování děr v nefunkčním systému, aniž bychom vyřešili příčinu, proč se rozpadá. Místo abychom silnici pokryli novým asfaltem, jen zaplácáváme díry a čím dál tím hůř se nám po takové vozovce jede.

Problémem není nedostatek lékařů, ale:

Nadměrně hustá síť nemocnic a lůžkových zařízení a její nevhodná struktura [4,6]
Nedostatečná digitalizace [7]
Nadužívání zdravotní péče [8,9]
Nedostatečná kompetence lékařů v primární péči [10,11]
Nadměrná administrativní zátěž lékařů.

Pouhým zvýšením počtu absolventů lékařských fakult nebo navýšením platu lékařů jen přiléváme další finanční prostředky do špatně nastaveného zdravotního systému. Bez dalších strukturálních změn tím jen dále prohlubujeme jeho neefektivitu. Nesmíme pouze léčit symptomy, musíme léčit příčinu onemocnění. Je potřeba postupně implementovat jednotlivé dílčí systémové změny (psali jsme o nich například zde).

Aktuální stávka by neměla být prezentována jako boj nenasytných lékařů za vyšší platy, jak hlásají novinové titulky a komentáře pod články. My všichni bychom měli bojovat za to, aby lékaři mohli pracovat v lepších podmínkách. Nejde tu o nic méně než o zdraví a bezpečnost nás všech.

Další čtení

Komentář právničky Anety Bernardové o skutečné podstatě novely zákoníku práce a dopadech návratu ke statutu quo (Říjen 2023)

Reference:

Dawson D, Reid K. Fatigue, alcohol and performance impairment. Nature. 1997;388(6639):235. doi:10.1038/40775Williamson AM, Feyer AM. Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication. Occup Environ Med. 2000;57(10):649-655. doi:10.1136/oem.57.10.649Arnedt JT, Owens J, Crouch M, Stahl J, Carskadon MA. Neurobehavioral performance of residents after heavy night call vs after alcohol ingestion. JAMA. 2005;294(9):1025-1033. doi:10.1001/jama.294.9.1025OECD: Zdravotní profil země 2021. https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-12/2021_chp_cs_czech.pdfBoj proti nedostatku lékařů. Lékařské fakulty se chystají na požadované navýšení kapacit – Seznam Zprávy. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/boj-proti-nedostatku-lekaru-lekarske-fakulty-se-chystaji-na-pozadovane-navyseni-kapacit-66262Zajištění péče v době nedostatku zdravotníků. https://www.advanceinstitute.cz/images/publikace/Zajisteni_dostupnosti_pece.pdfČesko zaostává v digitalizaci zdravotnictví – KPMG Česká republika. KPMG. https://kpmg.com/cz/cs/home/pro-media/tiskove-zpravy/2023/07/cesko-zavadi-digitalizaci-zdravotnictvi.htmlLékařů je dost, chodíme k nim ale zbytečně často, říká odbornice z ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví. https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/lekaru-je-dost-chodime-k-nim-ale-zbytecne-casto-rika-odbornice-z-ministerstva-zdravotnictvi/Ministerstvo zdravotnictví zkoumá možná řešení nadužívání pohotovostních služeb. Návrat k plošným poplatkům nechystá. Ministerstvo zdravotnictví. https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-zkouma-mozna-reseni-naduzivani-pohotovostnich-sluzeb-navrat-k-plosnym-poplatkum-nechysta/Adam Vojtěch: Rozšiřování kompetencí lékařů v primární péči je pro mě a můj resort prioritou. Ministerstvo zdravotnictví. https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/adam-vojtech-rozsirovani-kompetenci-lekaru-v-primarni-peci-je-pro-me-a-muj-resort-prioritou/Kolektiv autorů. 10 bolestí českého zdravotnictví. Experti sepsali, co je třeba změnit, aby se systém nezhroutil. Hospodářské noviny (HN.cz). https://archiv.hn.cz/c7-67250830-12laug-2b02f4f40effb67

Barbora Decker je lékařka a expertka v oblasti zdravotní ekonomie.

Závěr
Stáhnout whitepapers
Stáhněte si whitepapers v .pdf podobě pro podrobnější informace na toto téma