Eliška Selinger

Spolupracovnice

MUDr. Eliška Selinger, MSc., je epidemioložka a specialistka na veřejné zdraví se zaměřením na výživu a udržitelné stravování. Vystudovala všeobecné lékařství na Karlově univerzitě a epidemiologii na London School of Hygiene and Tropical Medicine. V rámci svého studia absolvovala výzkumné stáže v Italii, Německu a Norsku. Její odborná činnost zahrnuje výzkum zdravotních dopadů rostlinných diet a udržitelné stravování. Aktivně se podílí na tvorbě a implementaci politik v oblasti veřejného zdraví. V rámci své kariéry spolupracuje s národními i mezinárodními organizacemi, kde se zaměřuje na analýzu epidemiologických dat, syntézu existujících důkazů a tvorbu doporučení pro politiky. Dále se věnuje vědecké komunikaci a vzdělávání, přičemž je hlavní autorkou a lektorkou několika vzdělávacích programů zaměřených na evidence-based medicínu a výživu ve veřejném zdraví.