Šimon Přecechtěl

Spolupracovník, člen výboru

Pracuje jako finanční manažer ve společnosti AHC, která je jedním z předních poskytovatelů sociální a zdravotní péče v ČR. Dříve se podílel také na projektu Kaleido VR ve společnosti Flying Kale. Profesně i akademicky se věnuje oblasti financování dlouhodobé péče o seniory a sociálně-zdravotního pomezí. Za svoji bakalářskou práci v oblasti financování domovů pro seniory obdržel Cenu děkana Národohospodářské fakulty Vystudoval bakaláře a magistra na VŠE a nyní pokračuje v doktorském studiu na Národohospodářské fakultě.