15.8.2023

Ekonomem zdravotnictví v USA - rozhovor s Michalem Horným

Přinášíme rozhovor se Michalem Horným, který působí jako profesor v oblasti ekonomie zdravotnictví při americké Emory University v Altantě. Michal mluví o svém více než 11letém působením ve Spojených státech, rozdílech mezi českým a americkým zdravotnictvím, a o možnostech, jak oba systémy zlepšit.
Rozhovory
Ekonomie zdravotnictví
Mezinárodní srovnání

Přinášíme rozhovor se Michalem Horným, spolupracovníkem IEZ, který působí jako profesor v oblasti ekonomie zdravotnictví při americké Emory University v Altantě. Michal mluví o svém více než 11letém působením ve Spojených státech, rozdílech mezi českým a americkým zdravotnictvím, a o možnostech, jak oba systémy zlepšit.

1. Jak dlouho působíš v USA a co Tě tam přivedlo?

V USA žiju už 11 let. Přivedl mě tam zájem o studium zdravotního systému. V Česku tenkrát žádný takový studijní program neexistoval, za to v USA jich je spousta, navíc mnoho z nich na světové úrovni. Ty britské se zaměřují převážně na analýzu nákladové efektivity, ale celkovému fungování zdravotnictví se moc nevěnují. O tom, že jinde v Evropě (Nizozemí, Švýcarsko, Německo, Švédsko, Finsko, Portugalsko, Itálie) skvělé studijní programy mají, jsem tenkrát jednoduše nevěděl.

2. Jaké jsou podle Tebe největší rozdíly mezi českým a americkým zdravotnictvím?

Největší rozdíl vidím v myšlenkovém nastavení celého systému. V USA je zdravotnictví především byznys, a to velice výnosný. V Česku—dle mého názoru naštěstí—stále převládá představa, že zdravotnictví by mělo být veřejnou službou.

3. V čem se můžeme od USA učit a v čem zase USA od nás?

Od USA bychom se mohli učit větší otevřenosti novým nápadům, ať už se jedná o zkoušení nových způsobů organizace zdravotní péče (např., tzv. „patient-centered care“ kdy veškerá péče je pacientovi poskytnuta během jedné návštěvy zdravotního zařízení, namísto posílání pacienta od jednoho specialistovi k druhému), nebo o implementaci nových technologií—nejen těch, které zvyšují kvalitu zdravotní péče, ale i těch, které zefektivní nebo zpříjemní zákaznický prožitek (např., elektronický systém objednávání k lékaři, automatické doručení laboratorních výsledků do aplikace v telefonu). Amerika nemá pověst inovátora pro nic za nic.

Naopak americké zdravotnictví—zejména na regulatorní úrovni—by se od toho našeho mohlo přiučit větší úctě k pacientovi a jeho finanční situaci. V USA není ojedinělé, že návštěva zdravotního zařízení pacienta finančně zruinuje.

4. Co by pro Tebe bylo motivací se vrátit do Česka?

Pokud by se sešla dobrá kariérní příležitost v akademické sféře nebo veřejném sektoru se skutečnou možností zlepšit fungování českého zdravotnictví, určitě bych návrat vážně zvažoval.

Pokud se chcete s Michalem spojit, napište nám!

Michalův LinkedIn

Podcast s Michalem pro IEZ o spoluúčasti

Dlouhý rozhovor s Michalem z roku 2020  

Další rozhovor s Michalem z roku 2018

Závěr
Stáhnout whitepapers
Stáhněte si whitepapers v .pdf podobě pro podrobnější informace na toto téma