GRAF MĚSÍCE: Počet a obložnost lůžek v českých nemocnicích

Česká republika patří mezi země s nadprůměrným počtem lůžek v nemocnicích. Jak jsou na tom jednotlivé kraje? Více v grafu měsíce, který připravil Robin Pokorný.
Chronická péče
Ekonomie zdravotnictví
Vizualizace
Analýzy

V grafu měsíce využíváme nově publikovaná data o dostupnosti a obložnosti lůžek v českých nemocnicích - konkrétně údaje za rok 2022 publikované Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Ačkoliv se jedná o nejnovější dostupné údaje, je možné, že se za poslední dva roky situace změnila, ale vzhledem k dlouhodobým trendům, které ÚZIS sleduje od roku 2010, lze očekávat, že jsme na tom i v současnosti podobně. Shrnutí výsledků této analýzy naleznete níže.

Data: Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2024 [cit. 05.05.2024]. Dostupné z: https://www.nzip.cz. ISSN 2695-0340.

Co z uvedených dat vyplývá?

  • Existují velké rozdíly v počtu lůžek na počet obyvatel mezi kraji ČR. Hl. město Prahu a Středočeský kraj je nutné posuzovat ve spojeném kontextu, můžeme proto říci, že největší počet lůžek na osobu se nachází v Olomouckém a Jihomoravském kraji, naopak nejnižší v Karlovarském a Zlínském kraji.
  • Ačkoliv jsou lůžka relativně méně četná v krajích jako je Karlovarský, Zlínský, Pardubický nebo Liberecký, ani v nich nepřesahuje průměrná obložnost lůžek více než 70%. Naopak Pardubický a Ústecký kraj mají průměrnou obložnost lůžek akutní standardní péče menší než 50%.
  • U akutních intenzivních lůžek je obložnost vyšší, nejvyšších průměrných hodnot dosahuje v Královehradeckém (72%) a Plzeňském (68%) kraji.
  • Asi 37% lůžek v ČR je určeno pro následnou a dlouhodobou péči, ta jsou průměrně obložena nejvíce (více než z 80% v Hl. městě Praze, Plzeňském a Pardubickém kraji) a dosahují tak často kritických hodnot.
  • Obložnost lůžek je statistika, která je vykazována za delší období, krátkodobě může velmi fluktuovat. V rámci kratších období (např. 1 dne) je však možné, že se na lůžku vystřídá více pacientů, tedy obložnost může přesáhnout 100%.
  • Protože obložnost fluktuuje v čase, podle britských doporučení je však obložnost více než 85% riziková, neboť může vést k nedostatku lůžek pro pacienty v době zvýšeného počtu příjmů a také zvyšuje riziko nemocničních infekcí (NICE, 2018)
  • V budoucnu bude potřeba zvážit úpravu počtu a dostupnosti lůžek různých typů tak, aby se zvýšila kapacita systému v oblasti následné a dlouhodobé péče a zároveň snížila délka pobytu pacientů na lůžku - tím se nejen zvýší jejich kvalita života, ale sníží náklady na vysoce nákladnou nemocniční péči a sníží rizika související s dlouhodobou hospitalizací (syndrom křehkosti, nemocniční (nozokomiální) infekce a další).

Jednotlivé grafy naleznete ke stažení níže:

Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2024 [cit. 05.05.2024]. Dostupné z: https://www.nzip.cz. ISSN 2695-0340.
Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2024 [cit. 05.05.2024]. Dostupné z: https://www.nzip.cz. ISSN 2695-0340.
Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2024 [cit. 05.05.2024]. Dostupné z: https://www.nzip.cz. ISSN 2695-0340.
Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2024 [cit. 05.05.2024]. Dostupné z: https://www.nzip.cz. ISSN 2695-0340.
Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2024 [cit. 05.05.2024]. Dostupné z: https://www.nzip.cz. ISSN 2695-0340.
Závěr
Stáhnout whitepapers
Stáhněte si whitepapers v .pdf podobě pro podrobnější informace na toto téma