11.9.2023

GRAF MĚSÍCE: Duševní zdraví adolescentů v České republice

K mezinárodnímu dni duševního zdraví publikoval Národní ústav duševního zdraví tiskovou zprávu s výsledky monitoringu duševního zdraví adolescentů v České republice. Oproti zahraničním odhadům, kdy např. Světová zdravotnická organizace uvádí, že 1 ze 5 dětí je zatížené duševním onemocněním, vyšly výsledky monitoringu významně hůře. O tom, jak na to jsou české děti, včetně rozdílů mezi dívkami a chlapci a rozdílů mezi regiony, píše lékař Matěj Kučera.
Vizualizace
Duševní zdraví

K mezinárodnímu dni duševního zdraví 10.10.2023 publikoval Národní ústav duševního zdraví tiskovou zprávu s výsledky monitoringu duševního zdraví adolescentů v České republice. Oproti zahraničním odhadům, kdy např. Světová zdravotnická organizace uvádí, že 1 ze 5 dětí je zatížené duševním onemocněním, vyšly výsledky českého monitoringu významně hůř.

Studie NÚDZ, na které se podílel náš kolega Matěj Kučera, přináší první ucelenou představu o duševním zdraví mladé populace v České republice. Odborný tým s platformou expertů vybral a validoval škály, které hodnotí různé aspekty duševního zdraví: duševní well-being, symptomatologie úzkosti a deprese. Více o jednotlivých nástrojích je možné dohledat zde.

Do monitoringu, který byl připraven v rámci projektu Supreme-mh za spolupráce s Českou školní inspekcí, se zapojilo přes 6 000 žáků z celé České republiky. Díky možnosti připojení dotazníků do každoročního srovnávacího testování žáků devátých tříd byl výběr příslušník škol reprezentativní k celé cílové populaci.

Jakým způsobem grafy interpretovat?

  • Zhoršený well-being byl přítomen u více jak 50 % deváťáků v České republice.
  • 30 % z žáků z devátých tříd projevilo známky symptomatologie klinicky významné úzkosti.
  • 4 z 10 žáků devátých tříd reportují známky středně těžké až těžké deprese.
  • Dívky jsou více zatíženy horším duševním zdravím ve všech oblastech, přičemž více než dvojnásobek dívek trpí depresivními i úzkostnými příznaky oproti chlapcům.
  • Studie zjistila, že stav duševního zdraví u žáků 9. tříd je napříč Českou republikou konzistentní.
Závěr
Stáhnout whitepapers
Stáhněte si whitepapers v .pdf podobě pro podrobnější informace na toto téma